III Concurso literario: Benjamín López

IMG_1044

Anuncios

IV Concurso de diseño y dibuxos coa vista posta na celebración da XXXIV Noite Celta de Porcía el prósimo sábado 26 d’agosto de 2017.

El Asociación Cultural Alameda, con sede nel Franco (co. El Franco), convoca dende hoi mesmo y hasta el próximo 15 de marzo de 2017 a participar a tod@s @s interesaos / -adas nel IV Concurso de diseño y dibuxos coa vista posta na celebración da XXXIV Noite Celta de Porcía el prósimo sábado 26 d’agosto de 2017.

Neste concurso poden participar todas as personas interesadas que quiran fer chegar el sou diseño ou dibuxo al Asociación Cultural Alameda, col fin de poder ser usaos por esta asociación nos sous productos conmemorativos da XXXIV Noite Celta de Porcía, ou como ésta determine.

Sigue leyendo